Plantanalyses2019-11-01T09:19:39+00:00

Plantanalyses

Wij zijn van mening dat naast goed uitgangsmateriaal een gezonde bodem of substraat de basis moet zijn voor een goede teelt. Desondanks kan de plant in stress raken. Met plantanalyses kunnen wij achterhalen welke elementen in de plant teveel of te weinig aanwezig zijn. Hiermee kan de groei van de plant worden gestuurd of de oorzaak van een gebrek worden achterhaald. Wij werken met de volgende analyses:

  • Plantsapanalyse – Om snel de actuele voedingstoestand van de plant te bepalen
  • Drogestofanalyse – Om de voedingstoestand over een langere periode in beeld te brengen. Deze analyse kijkt naar de totale hoeveelheid mineralen in de droge stof van de plant. Dit omvat zowel elementen uit plantsap, als de opgeslagen elementen in het weefsel. Dit geeft dus niet de actuele situatie weer, maar wat de plant over langere tijd heeft opgenomen en ingebouwd.

Het is belangrijk te kijken naar de juiste verhoudingen tussen de hoofd- en spoorelementen in de plant. Vervolgens kan met een gebalanceerd bemestingsadvies (via bodem of het blad) de juiste sturing aan het gewas worden gegeven. Als deze basisvoorwaarden in orde zijn, kan ook worden gekeken of plantversterkers een rol kunnen spelen.