Cursus bodemgezondheid2021-12-06T19:51:53+00:00

Cursus bodemgezondheid

Zowel de chemische, fysische als biologische aspecten spelen een belangrijke rol in de bodem en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In deze cursus krijg je een compleet beeld van wat bodemgezondheid inhoudt en hoe dit inzichtelijk kan worden gemaakt. Er komt op een praktische manier aan bod hoe de bodemkwaliteit kan worden verbeterd door in te spelen op de bodemprocessen.

Je leert in deze cursus welke bemesting het beste past bij de eigenschappen van de bodem, zodat de bodemkwaliteit verbetert en een optimaal teeltresultaat wordt verkregen.

Er wordt onder andere ingegaan op organische stofkwaliteit (humusvorming), mineralensamenstelling, de rol van het bodemleven en hoe zowel op korte termijn als lange termijn de bodemkwaliteit en gewasgezondheid kunnen worden verbeterd en hoe de meststoffenkeuze optimaal aansluit bij de omstandigheden.

De cursus bestaat uit twee dagdelen.

Dagdeel 1:

 • Wat is bodemkwaliteit
 • Organische stof: Hoeveelheid en kwaliteit
 • Chromatografie: Bodemkwaliteit inzichtelijk
 • Stikstofbeheer
 • Mineralen in balans met Albrecht
 • Bodem pH
 • Mineralen en bodemkwaliteit
 • Verhoudingen optimaliseren
 • Maatregelen om bodemkwaliteit te verbeteren

Deelnemers worden na dagdeel 1 verzocht zelf grondmonsters te nemen, zodat deze kunnen worden geanalyseerd d.m.v. Chromatografie en Bodembalans analyse (Albrecht), welke op dagdeel 2 worden besproken.
Dagdeel 2:

 • Vragen naar aanleiding van dagdeel 1
 • Gezamenlijk bespreken van meegenomen analyses
 • Vragen en afsluiting

Interesse / houd me op de hoogte.