Loading...
Home2024-05-16T12:44:20+00:00

Home

Vitaland staat voor een vitale landbouw.  Mijn visie is dat een goede bodemkwaliteit met daarbij de juiste bemesting de basis is voor een gezonde plant. Vitaland Advies ondersteunt ondernemers met praktisch en onafhankelijk advies over bodem, bemesting en plantgezondheid. In 2018 ben ik, Martijn van Vijfeijken, Vitaland Advies gestart.  Mijn drive en passie is een rol te spelen bij het kwalitatief verbeteren en waar mogelijk verduurzamen van de teelt.  Ik wil kwekers handvatten geven om deze verbeteringen mogelijk te maken en daarmee de teelt toekomstbestendig te maken.

Vitaland: Voor een toekomstbestendige land- en tuinbouw!

Processen in bodem en bodemanalyses

Sinds 2007 ben ik actief als adviseur bodem, bemesting en plantgezondheid. Ik heb mijn ervaring opgedaan in het bedrijfsleven met uitvoeren, interpreteren en uitwerken van bodemanalyses, het in de markt zetten van meststoffen en plantversterkers en met ontwikkelen adviseren van compost en compostthee. Ik heb daarbij veel ervaring opgedaan met bodemprocessen en bodemanalyses. Deze ervaring is de basis voor een praktisch en gedegen advies aan u als ondernemer. Vanaf 2018 ben ik actief als onafhankelijk adviseur bodem, bemesting en plantgezondheid. De kracht van mijn advies is de praktische vertaalslag te maken van analyse naar teelt en van theorie naar praktische toepasbaarheid.

Zijn er knelpunten in uw teelt? Of wilt u uw bodem en gewas optimaliseren? Neem dan contact op.

Martijn van Vijfeijken
Martijn van VijfeijkenAdviseur Bodem, Bemesting & Plantgezondheid
Vitaland: Kennis van bemesting!

In de media

Chroma’s zijn een goedkope, down-to-earth methode om de conditie van een bodem te bepalen.
Bekijk het artikel

Vitaland advies met een artikel in de nieuwe oogst.
Bekijk het artikel op de nieuwe oogst.

Vitaland advies met een stuk in Hobbyboek voor tuinieren.