Loading...
Home2021-10-01T11:04:55+00:00

Home

Vitaland staat voor een vitale landbouw.  Mijn visie is dat een goede bodemkwaliteit met daarbij de juiste bemesting de basis is voor een gezonde plant. Vitaland Advies ondersteunt ondernemers met praktisch en onafhankelijk advies over bodem, bemesting en plantgezondheid. In 2018 ben ik, Martijn van Vijfeijken, Vitaland Advies gestart.  Mijn drive en passie is een rol te spelen bij het kwalitatief verbeteren en waar mogelijk verduurzamen van de teelt.  Ik wil kwekers handvatten geven om deze verbeteringen mogelijk te maken en daarmee de teelt toekomstbestendig te maken.

Vitaland: Voor een toekomstbestendige land- en tuinbouw!

Processen in bodem en bodemanalyses

Afgelopen 12 jaar was ik actief als adviseur bodem, bemesting en plantgezondheid bij een bedrijf dat bodemanalyses, meststoffen en plantversterkers in de markt zette. Het bedrijf produceerde ook compost. Hier was ik onder andere verantwoordelijk voor de Bodembalans Analyse en chroma’s. Ik heb daarbij veel ervaring opgedaan met bodemprocessen en bodemanalyses. Deze ervaring is de basis voor een praktisch en gedegen advies aan u als ondernemer. De kracht van mijn advies is de praktische vertaalslag te maken van analyse naar teelt.

Zijn er knelpunten in uw teelt? Of wilt u uw bodem en gewas optimaliseren? Neem dan contact op.

Martijn van Vijfeijken
Martijn van VijfeijkenAdviseur Bodem, Bemesting & Plantgezondheid
Vitaland: Kennis van bemesting!