Cursus Chromatografie – Chroma’s maken en interpreteren2024-01-18T08:18:03+00:00

Cursus Chromatografie – Chroma’s maken en interpreteren

Chromatografie – Chroma’s maken en interpreteren

Locatie De Kwakel, Poldersport, 15 en 22 februari 2024

Voor wie?

De cursus is geschikt voor akkerbouwers, veehouders, vollegrondstuinders, kastuinbouwers, groenverwerkers, hoveniers, natuurbeheerders, landschapsarchitecten, moestuinders, landbouwingenieurs en/of studenten. Voor iedereen die een bredere blik wil op bodemkwaliteit.

Chroma’s

Een chroma is een beeld van de bodem. De vorm, kleuren en texturen van de chroma hangen af van de bodemconditie, de diversiteit en beschikbaarheid van de mineralen en het afbraakproces van de organische stof (humificatie). Chroma’s zijn krachtige en betaalbare instrumenten voor de boer om inzicht te krijgen in de werking van de nutriëntenkringloop en de impact van zijn beheer zichtbaar te maken.

Chroma chromatografie Vitaland bodemkwaliteit teeltadvies Chroma chromatografie Vitaland bodemkwaliteit teeltadvies  Chroma chromatografie Vitaland bodemkwaliteit teeltadvies

Cursus inhoud

Deelnemers aan de cursus leren om chroma’s van hun eigen bodem te maken en deze te interpreteren. Er wordt een praktische low-cost techniek aangereikt om een diagnose te stellen van de bodem en haar processen. Tevens worden er maatregelen besproken om de bodemfuncties te herstellen via beheer en/of via inputs. De cursus duurt circa 12 uur, verdeeld over 2 dagen en is tot stand gekomen in samenwerking met GroeiBalans en RockinSoils.

Programma

Dag 1:
Theorie – Chroma volgens de Pfeiffer methode. Evolutie van mineralen en organische stof in de bodem.
Praktijk – Bemonsteringstechnieken, waarnemingen, materialenlijst, lab procedé chromatest. Deze dag ga je zelf een chroma maken van je eigen monster.
Dag 2 (een week later):
Interpretatie – Deze dag gaan we dieper in op interpretatie van de chroma’s in het algemeen en de gemaakte chroma’s specifiek.

Achtergrond

Industriële landbouw (gangbare of biologische) is vaak afhankelijk van kostbare inputs. Deze hoge productiekosten brengen grote financiële risico’s met zich mee en maken familiebedrijven kwetsbaar en structureel afhankelijk. Met kennis en kunde over de werking van de bodem in combinatie met het inzetten van microben, mineralen en organische stof, kan de boer het potentieel van de nutriëntenkringloop van zijn bodem benutten. Geen uitputting, geen gif.
Sinds de jaren ‘60 worden chroma’s al in vele landen gebruikt om de kwaliteit van bodem en compost inzichtelijk te maken. Chroma’s zijn betaalbaar, eenvoudig en zeer geschikt voor de boer om de processen in eigen bodem en/of rijping van eigen mest of compost te controleren. Na deze cursus kunnen deelnemers chroma’s van eigen bodem maken en interpreteren.

Trainers

Rubén Borge heeft een MSc Land- en Waterbeheer (WUR), is Ir. Landbouwtechniek (León Universiteit, Spanje) en eigenaar van RockinSoils. Hij heeft brede ervaring in productie en gebruik van biofertilisers over de hele wereld.

Martijn van Vijfeijken van Vitaland Advies is zelfstandig teeltadviseur en ondersteunt ondernemers met praktisch en onafhankelijk advies over bodem, bemesting en plantgezondheid. Martijn werkt samen met GroeiBalans voor het beoordelen van chroma’s. Martijn ondersteunt boeren om het rendement te vergroten d.m.v. en regeneratieve werkwijze.

Aanmelden

Aanmelden voor de cursus of eerst meer informatie? Neemt u contact op via 06- 0651797646 of via deze link. U ontvangt zo snel mogelijk meer informatie over prijzen en beschikbaarheid.

Partners